Jeneverbes bessen

Jeneverbes bessen (Juniperus communis) 08-10-2005